Nieuwsbrief oktober 2010

Programma 2010-2011


Bij deze Raak vind je de folder met het programma voor het komende werkjaar.
Het is weer een mix van de klassiekers die elk jaar terug komen en van nieuwe activiteiten,
van informatieve, sportieve, ontspannende, ... activiteiten. Je vindt er zeker wel iets wat je interesseert.


Toneelavond ‘Misero Truffo’


Op donderdag 18 november hebben wij het gezellige theater van het gezelschap Hoogspanning aan de Lage Heide 5/1 te Beerse afgehuurd.
Zij spelen dan hun succesvolle voorstelling ‘Misero Truffo’, een stuk over een menselijk thema, maar met de nodige humor gebracht.
Als je erbij wil zijn kan je inschrijven bij Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41, tel. 03 315 92 09.
Of dit kan ook via e-mail: jos-van-bavel@skynet.be
Het inschrijvingsgeld bedraagt 8 euro en kan gestort worden op reknr. 787-5500297-69 van KWB Meerle.
Denk eraan, betaald is ingeschreven. Niet uitstellen, want de plaatsen zijn beperkt (eerst is eerst).
Ook niet KWB-leden zijn van harte welkom op deze avond.
De voorstelling start om 20.30 u. en zal omstreeks 22.00 u. eindigen. Aan dit theater is een gezellig café.
Wie wil, kan voor en na de voorstelling een drankje nuttigen.
Als vervoer een probleem is, spreek dan af met andere KWB-leden of vraag aan Jos met wie je mee kan.


Uitleendienst - buurtspullen


Ongeveer een half jaar geleden is de KWB gestart met een uitleendienst voor materialen die je bereid bent aan andere mensen uit Meerle uit te lenen,
dit onder de naam buurtspullen.
Het is de bedoeling dat de mensen elkaar vrijwillig helpen door iets uit te lenen.
Het is dus niet de bedoeling dat er geld gevraagd wordt voor de uitgeleende voorwerpen. Je beslist zelf wat je wil uitlenen aan anderen.
We vragen wel zeer voorzichtig te zijn met het uitlenen van elektrische apparaten.
Hier kan altijd een technisch defect ontstaan wat leidt tot een conflict  tussen de twee partijen.
De KWB is niet verantwoordelijk voor de spullen die uitgeleend worden,
en de eventuele toegebrachte schade die deze spullen oplopen tijdens het uitlenen. Hierover kan je onderling afspraken maken.
Enkele spullen die je, ter voorbeeld, momenteel al kan ontlenen via onze uitleendienst:
schragen en platen, een aluminium vouwsteiger en een vuurkorf.
Heb je zelf nog iets wat je ter beschikking wil stellen van anderen,
dan kan je dit laten weten aan François Christiaensen, Thornstraat 2,
tel: 03 315 02 97,

e-mail: cois.christiaensen@telenet.be.

Wij zetten het dan op onze website, of op vraag bezorgen we een overzicht van de te ontlenen materialen op papier.
Meer info: zie www.kwbmeerle.be


Fietsweekend


Het fietsweekend op 24, 25 en 26 september voor de fietsers met recht stuur was weer zeer geslaagd.
De groep verbleef in vakantiecentrum ‘De Ceder’ in Deinze, en maakte enkele mooie tochten in die streek.
Een uitgebreider verslag lees je in de volgende nieuwsbrief.

Actie Bankroet

KWB roept op om de petitie tegen verdere investeringen in steenkoolcentrales te ondertekenen.
Deze centrales zijn enorm vervuilend en belastend voor het klimaat.
Toch investeren de banken nog steeds in nieuwe steenkoolcentrales, omdat ze kiezen voor het snelle geldgewin.
Zie tekst over deze actie hieronder.
Je kan deze petitie tekenen via de website van KWB: www.kwb.be

Stop investeringen in steenkoolcentrales

Aan de banken actief in België

De klimaatverandering is pijnlijk urgent. Toch lijkt de ernst van de situatie niet tot iedereen door te dringen.
De uitstoot van broeikasgassen blijft stijgen, onder meer doordat energiebedrijven massaal inzetten op steenkool,
de fossiele brandstof die het meest vervuilt.
Alleen al in Europa zijn er 70 nieuwe steenkoolcentrales gepland.
Elke nieuwe centrale staat garant voor minstens 30 jaar torenhoge emissies van CO2 en andere vervuilende gassen.
Haal ons spaar- en beleggingsgeld uit steenkoolcentrales en stop het in klimaatvriendelijke technologieën!
Door deze petitie te tekenen,
vraag ik aan mijn bank om zo snel mogelijk haar beleid te wijzigen zodat er geen investeringen meer gebeuren in steenkoolcentrales.

Banken werken met ons spaar- en beleggingsgeld.
De investeringen die ze ermee doen bepalen de economie van de toekomst.
Met het tekenen van deze petitie wil ik een duidelijk signaal geven.
Banken die inzetten op het bankroet van onze samenleving, door te investeren in nieuwe steenkoolcentrales, verdienen mijn vertrouwen niet.
Ze verkiezen snel geldgewin maar wentelen een loodzware last af op het milieu en eenieders toekomst.
Netwerk Vlaanderen zal me samen met de milieuorganisaties op de hoogte houden van het beleid van mijn bank.
Netwerk Vlaanderen roept samen met de milieuorganisaties
BBL, WWF België, Greenpeace België en Friends of the Earth Vlaanderen & Brussel en met KWB op om investeringen in steenkoolcentrales te stoppen.
Jij kunt ons helpen door de petitie te ondertekenen!www.kwbmeerle.be